ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
2
7
1
อบ.3
2
2
4
1
รวม อบ.
7
4
11
2
ป.1
3
1
4
1
ป.2
2
2
4
1
ป.3
6
5
11
1
ป.4
4
4
8
1
ป.5
6
3
9
1
ป.6
7
7
14
1
รวมประถม
28
22
50
6
ม.1
30
47
77
3
ม.2
32
58
90
3
ม.3
32
55
87
3
รวมมัธยมต้น
94
160
254
9
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
129
186
315
17
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...