ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
7
14
1
อบ.2
7
3
10
1
อบ.3
4
9
13
1
รวม อบ.
18
19
37
3
ป.1
5
6
11
1
ป.2
7
6
13
1
ป.3
7
7
14
1
ป.4
13
11
24
1
ป.5
9
12
21
1
ป.6
19
10
29
1
รวมประถม
60
52
112
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
78
71
149
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...