ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยห้อม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
3
4
1
อบ.2
2
1
3
1
อบ.3
5
3
8
1
รวม อบ.
8
7
15
3
ป.1
2
1
3
1
ป.2
6
4
10
1
ป.3
2
2
4
1
ป.4
1
5
6
1
ป.5
2
3
5
1
ป.6
4
2
6
1
รวมประถม
17
17
34
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
25
24
49
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...