ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยห้อม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
1
3
1
อบ.2
5
2
7
1
อบ.3
1
2
3
1
รวม อบ.
8
5
13
3
ป.1
7
4
11
1
ป.2
3
2
5
1
ป.3
1
4
5
1
ป.4
2
4
6
1
ป.5
4
2
6
1
ป.6
0
6
6
1
รวมประถม
17
22
39
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
25
27
52
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...