ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
2
5
1
อบ.3
3
4
7
1
รวม อบ.
6
6
12
2
ป.1
3
1
4
1
ป.2
4
1
5
1
ป.3
4
3
7
1
ป.4
5
2
7
1
ป.5
2
9
11
1
ป.6
4
4
8
1
รวมประถม
22
20
42
6
ม.1
19
15
34
1
ม.2
6
7
13
1
ม.3
14
13
27
1
รวมมัธยมต้น
39
35
74
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
67
61
128
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...