ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่ลิด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
9
17
1
อบ.2
5
8
13
1
อบ.3
7
9
16
1
รวม อบ.
20
26
46
3
ป.1
8
7
15
1
ป.2
10
10
20
1
ป.3
14
6
20
1
ป.4
9
8
17
1
ป.5
15
10
25
1
ป.6
20
9
29
1
รวมประถม
76
50
126
6
ม.1
23
13
36
1
ม.2
11
24
35
2
ม.3
17
29
46
2
รวมมัธยมต้น
51
66
117
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
147
142
289
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...