ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านอมพาย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
3
6
1
อบ.3
2
7
9
1
รวม อบ.
5
10
15
2
ป.1
6
2
8
1
ป.2
5
2
7
1
ป.3
7
3
10
1
ป.4
11
3
14
1
ป.5
3
3
6
1
ป.6
15
4
19
1
รวมประถม
47
17
64
6
ม.1
10
6
16
1
ม.2
3
3
6
1
ม.3
4
11
15
1
รวมมัธยมต้น
17
20
37
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
69
47
116
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...