ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
5
9
1
อบ.3
7
4
11
1
รวม อบ.
11
9
20
2
ป.1
6
5
11
1
ป.2
6
5
11
1
ป.3
2
6
8
1
ป.4
7
3
10
1
ป.5
4
4
8
1
ป.6
4
3
7
1
รวมประถม
29
26
55
6
ม.1
6
2
8
1
ม.2
2
3
5
1
ม.3
3
6
9
1
รวมมัธยมต้น
11
11
22
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
51
46
97
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...