ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
3
5
1
อบ.3
6
7
13
1
รวม อบ.
8
10
18
2
ป.1
2
4
6
1
ป.2
5
3
8
1
ป.3
5
3
8
1
ป.4
2
4
6
1
ป.5
2
1
3
1
ป.6
5
0
5
1
รวมประถม
21
15
36
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
29
25
54
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...