ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
1
8
1
อบ.3
5
3
8
1
รวม อบ.
12
4
16
2
ป.1
2
4
6
1
ป.2
6
3
9
1
ป.3
6
1
7
1
ป.4
7
3
10
1
ป.5
2
5
7
1
ป.6
5
3
8
1
รวมประถม
28
19
47
6
ม.1
18
13
31
1
ม.2
14
10
24
1
ม.3
13
12
25
1
รวมมัธยมต้น
45
35
80
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
85
58
143
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...