ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยวอก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
7
9
1
อบ.2
12
6
18
1
อบ.3
8
4
12
1
รวม อบ.
22
17
39
3
ป.1
3
6
9
1
ป.2
7
3
10
1
ป.3
9
5
14
1
ป.4
3
6
9
1
ป.5
5
7
12
1
ป.6
10
11
21
1
รวมประถม
37
38
75
6
ม.1
5
7
12
1
ม.2
10
6
16
1
ม.3
5
9
14
1
รวมมัธยมต้น
20
22
42
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
79
77
156
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...