ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่สวด ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
8
11
1
อบ.3
4
7
11
1
รวม อบ.
7
15
22
2
ป.1
6
4
10
1
ป.2
7
12
19
1
ป.3
2
5
7
1
ป.4
5
4
9
1
ป.5
4
7
11
1
ป.6
6
7
13
1
รวมประถม
30
39
69
6
ม.1
9
6
15
1
ม.2
9
10
19
1
ม.3
11
6
17
1
รวมมัธยมต้น
29
22
51
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
66
76
142
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...