ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านอุมโละเหนือ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
5
10
1
อบ.2
6
4
10
1
อบ.3
6
2
8
1
รวม อบ.
17
11
28
3
ป.1
5
7
12
1
ป.2
8
2
10
1
ป.3
5
3
8
1
ป.4
9
3
12
1
ป.5
6
9
15
1
ป.6
3
2
5
1
รวมประถม
36
26
62
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
53
37
90
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...