ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทิยาเพอ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
3
5
1
อบ.2
0
3
3
1
อบ.3
2
2
4
1
รวม อบ.
4
8
12
3
ป.1
1
2
3
1
ป.2
3
6
9
1
ป.3
1
1
2
1
ป.4
2
2
4
1
ป.5
2
5
7
1
ป.6
2
2
4
1
รวมประถม
11
18
29
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
15
26
41
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...