ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนปายวิทยาคาร ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
73
80
153
4
ม.2
63
78
141
4
ม.3
61
64
125
3
รวมมัธยมต้น
197
222
419
11
ม.4
64
98
162
5
ม.5
89
91
180
5
ม.6
46
68
114
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
199
257
456
13
รวมทั้งหมด
396
479
875
24
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...