ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนปายวิทยาคาร ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
82
78
160
4
ม.2
79
79
158
4
ม.3
48
74
122
4
รวมมัธยมต้น
209
231
440
12
ม.4
82
100
182
5
ม.5
60
92
152
5
ม.6
87
86
173
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
229
278
507
15
รวมทั้งหมด
438
509
947
27
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...