ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสบเมยวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
38
50
88
3
ม.2
40
66
106
3
ม.3
30
61
91
3
รวมมัธยมต้น
108
177
285
9
ม.4
47
93
140
4
ม.5
42
71
113
4
ม.6
34
58
92
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
123
222
345
12
รวมทั้งหมด
231
399
630
21
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...