ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
28
43
71
2
ม.2
42
38
80
3
ม.3
23
27
50
2
รวมมัธยมต้น
93
108
201
7
ม.4
16
34
50
3
ม.5
11
16
27
3
ม.6
14
19
33
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
41
69
110
9
รวมทั้งหมด
134
177
311
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...