ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
7
14
1
อบ.3
7
13
20
1
รวม อบ.
14
20
34
2
ป.1
8
12
20
1
ป.2
6
6
12
1
ป.3
7
7
14
1
ป.4
6
7
13
1
ป.5
10
6
16
1
ป.6
8
8
16
1
รวมประถม
45
46
91
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
59
66
125
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...