ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดท่าทอง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
21
14
35
1
อบ.3
17
13
30
1
รวม อบ.
38
27
65
2
ป.1
19
13
32
1
ป.2
18
9
27
1
ป.3
15
6
21
1
ป.4
12
11
23
1
ป.5
12
9
21
1
ป.6
11
13
24
1
รวมประถม
87
61
148
6
ม.1
19
6
25
1
ม.2
14
6
20
1
ม.3
20
7
27
1
รวมมัธยมต้น
53
19
72
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
178
107
285
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...