ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดวังไผ่ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
8
11
1
อบ.3
6
5
11
1
รวม อบ.
9
13
22
2
ป.1
6
8
14
1
ป.2
5
9
14
1
ป.3
5
3
8
1
ป.4
1
3
4
1
ป.5
1
1
2
1
ป.6
4
3
7
1
รวมประถม
22
27
49
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
31
40
71
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...