ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดวังยาง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
10
15
1
อบ.3
11
4
15
1
รวม อบ.
16
14
30
2
ป.1
11
5
16
1
ป.2
9
3
12
1
ป.3
8
5
13
1
ป.4
9
7
16
1
ป.5
11
11
22
1
ป.6
12
10
22
1
รวมประถม
60
41
101
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
76
55
131
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...