ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหนองปลิง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
13
8
21
1
อบ.2
21
9
30
1
อบ.3
7
13
20
1
รวม อบ.
41
30
71
3
ป.1
17
16
33
1
ป.2
21
19
40
1
ป.3
26
20
46
1
ป.4
25
8
33
1
ป.5
23
10
33
1
ป.6
21
10
31
1
รวมประถม
133
83
216
6
ม.1
43
21
64
2
ม.2
23
25
48
1
ม.3
23
14
37
1
รวมมัธยมต้น
89
60
149
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
263
173
436
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...