ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
2
3
1
อบ.2
4
2
6
1
อบ.3
5
6
11
1
รวม อบ.
10
10
20
3
ป.1
9
5
14
1
ป.2
7
7
14
1
ป.3
13
3
16
1
ป.4
11
6
17
1
ป.5
5
10
15
1
ป.6
12
7
19
1
รวมประถม
57
38
95
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
67
48
115
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...