ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
98
107
205
7
อบ.3
140
142
282
7
รวม อบ.
238
249
487
14
ป.1
171
171
342
8
ป.2
171
176
347
8
ป.3
161
184
345
8
ป.4
177
178
355
8
ป.5
178
180
358
8
ป.6
177
165
342
8
รวมประถม
1,035
1,054
2,089
48
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
1,273
1,303
2,576
62
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...