ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
8
10
1
อบ.2
6
9
15
1
อบ.3
12
16
28
1
รวม อบ.
20
33
53
3
ป.1
10
11
21
1
ป.2
8
9
17
1
ป.3
11
9
20
1
ป.4
14
5
19
1
ป.5
13
11
24
1
ป.6
11
8
19
1
รวมประถม
67
53
120
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
87
86
173
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...