ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเกาะแก้ว ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
6
11
1
อบ.3
11
7
18
1
รวม อบ.
16
13
29
2
ป.1
8
3
11
1
ป.2
5
5
10
1
ป.3
2
7
9
1
ป.4
5
3
8
1
ป.5
3
5
8
1
ป.6
1
3
4
1
รวมประถม
24
26
50
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
40
39
79
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...