ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
56
55
111
4
อบ.3
66
54
120
4
รวม อบ.
122
109
231
8
ป.1
97
76
173
4
ป.2
88
76
164
4
ป.3
88
73
161
4
ป.4
97
66
163
4
ป.5
84
74
158
4
ป.6
97
90
187
5
รวมประถม
551
455
1,006
25
ม.1
85
69
154
4
ม.2
71
53
124
3
ม.3
66
64
130
3
รวมมัธยมต้น
222
186
408
10
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
895
750
1,645
43
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...