ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านไร่ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
7
15
1
อบ.2
7
5
12
1
อบ.3
15
3
18
1
รวม อบ.
30
15
45
3
ป.1
6
10
16
1
ป.2
9
2
11
1
ป.3
2
6
8
1
ป.4
9
6
15
1
ป.5
14
7
21
1
ป.6
1
4
5
1
รวมประถม
41
35
76
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
71
50
121
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...