ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเขากะลา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
1
4
1
อบ.2
2
3
5
1
อบ.3
0
3
3
1
รวม อบ.
5
7
12
3
ป.1
1
0
1
1
ป.2
8
2
10
1
ป.3
3
2
5
1
ป.4
4
3
7
1
ป.5
3
3
6
1
ป.6
6
3
9
1
รวมประถม
25
13
38
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
30
20
50
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...