ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปากดง (เทียนศรีประสิทธิ์) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
5
8
1
อบ.3
6
0
6
1
รวม อบ.
9
5
14
2
ป.1
8
4
12
1
ป.2
7
2
9
1
ป.3
7
3
10
1
ป.4
3
5
8
1
ป.5
5
8
13
1
ป.6
7
4
11
1
รวมประถม
37
26
63
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
46
31
77
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...