ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเกรียงไกรเหนือ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
1
2
1
อบ.2
0
1
1
1
อบ.3
5
2
7
1
รวม อบ.
6
4
10
3
ป.1
2
8
10
1
ป.2
8
2
10
1
ป.3
7
7
14
1
ป.4
2
5
7
1
ป.5
6
9
15
1
ป.6
11
6
17
1
รวมประถม
36
37
73
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
42
41
83
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...