ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
4
8
1
อบ.3
5
5
10
1
รวม อบ.
9
9
18
2
ป.1
3
5
8
1
ป.2
5
1
6
1
ป.3
6
3
9
1
ป.4
5
8
13
1
ป.5
2
3
5
1
ป.6
5
8
13
1
รวมประถม
26
28
54
6
ม.1
4
6
10
1
ม.2
8
6
14
1
ม.3
6
7
13
1
รวมมัธยมต้น
18
19
37
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
53
56
109
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...