ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
3
3
1
อบ.3
8
4
12
1
รวม อบ.
8
7
15
2
ป.1
12
3
15
1
ป.2
5
3
8
1
ป.3
4
1
5
1
ป.4
5
1
6
1
ป.5
2
5
7
1
ป.6
4
2
6
1
รวมประถม
32
15
47
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
40
22
62
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...