ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหัวถนน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
7
12
1
อบ.3
6
6
12
1
รวม อบ.
11
13
24
2
ป.1
9
4
13
1
ป.2
8
8
16
1
ป.3
8
10
18
1
ป.4
7
5
12
1
ป.5
16
5
21
1
ป.6
7
9
16
1
รวมประถม
55
41
96
6
ม.1
14
9
23
1
ม.2
13
4
17
1
ม.3
11
8
19
1
รวมมัธยมต้น
38
21
59
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
104
75
179
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...