ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
20
10
30
1
อบ.3
19
21
40
2
รวม อบ.
39
31
70
3
ป.1
29
12
41
1
ป.2
13
18
31
1
ป.3
21
20
41
1
ป.4
22
17
39
1
ป.5
24
15
39
1
ป.6
23
31
54
2
รวมประถม
132
113
245
7
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
171
144
315
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...