ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบึงน้ำใส ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
7
14
1
อบ.3
7
13
20
1
รวม อบ.
14
20
34
2
ป.1
5
8
13
1
ป.2
6
14
20
1
ป.3
4
6
10
1
ป.4
5
0
5
1
ป.5
4
4
8
1
ป.6
3
13
16
1
รวมประถม
27
45
72
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
41
65
106
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...