ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
18
6
24
1
อบ.3
14
9
23
1
รวม อบ.
32
15
47
2
ป.1
16
11
27
1
ป.2
9
8
17
1
ป.3
16
6
22
1
ป.4
12
11
23
1
ป.5
10
13
23
1
ป.6
18
14
32
1
รวมประถม
81
63
144
6
ม.1
28
21
49
1
ม.2
21
19
40
1
ม.3
10
10
20
1
รวมมัธยมต้น
59
50
109
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
172
128
300
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...