ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดคลองคาง(แดงประชานุกูล) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
10
17
1
อบ.2
13
8
21
1
อบ.3
8
21
29
1
รวม อบ.
28
39
67
3
ป.1
9
5
14
1
ป.2
7
7
14
1
ป.3
7
5
12
1
ป.4
4
9
13
1
ป.5
8
9
17
1
ป.6
14
6
20
1
รวมประถม
49
41
90
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
77
80
157
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...