ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
3
7
1
อบ.2
6
11
17
1
อบ.3
8
8
16
1
รวม อบ.
18
22
40
3
ป.1
12
6
18
1
ป.2
7
12
19
1
ป.3
6
9
15
1
ป.4
6
5
11
1
ป.5
5
6
11
1
ป.6
4
3
7
1
รวมประถม
40
41
81
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
58
63
121
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...