ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสันติธรรม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
14
28
1
อบ.3
12
20
32
1
รวม อบ.
26
34
60
2
ป.1
22
10
32
1
ป.2
9
16
25
1
ป.3
12
14
26
1
ป.4
10
13
23
1
ป.5
13
13
26
1
ป.6
12
11
23
1
รวมประถม
78
77
155
6
ม.1
30
18
48
1
ม.2
20
13
33
1
ม.3
20
17
37
1
รวมมัธยมต้น
70
48
118
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
174
159
333
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...