ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดดอนใหญ่ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
3
6
1
อบ.2
3
1
4
1
อบ.3
3
2
5
1
รวม อบ.
9
6
15
3
ป.1
6
1
7
1
ป.2
2
2
4
1
ป.3
1
4
5
1
ป.4
4
2
6
1
ป.5
5
2
7
1
ป.6
5
3
8
1
รวมประถม
23
14
37
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
32
20
52
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...