ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหนองเขนง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
8
14
1
อบ.3
8
5
13
1
รวม อบ.
14
13
27
2
ป.1
8
8
16
1
ป.2
5
10
15
1
ป.3
7
5
12
1
ป.4
7
9
16
1
ป.5
7
8
15
1
ป.6
6
8
14
1
รวมประถม
40
48
88
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
54
61
115
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...