ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
10
17
1
อบ.3
9
6
15
1
รวม อบ.
16
16
32
2
ป.1
4
2
6
1
ป.2
13
6
19
1
ป.3
4
5
9
1
ป.4
8
7
15
1
ป.5
5
6
11
1
ป.6
11
9
20
1
รวมประถม
45
35
80
6
ม.1
18
6
24
1
ม.2
11
8
19
1
ม.3
8
3
11
1
รวมมัธยมต้น
37
17
54
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
98
68
166
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...