ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหนองกระโดน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
8
14
1
อบ.3
4
9
13
1
รวม อบ.
10
17
27
2
ป.1
18
6
24
1
ป.2
6
9
15
1
ป.3
7
16
23
1
ป.4
10
11
21
1
ป.5
14
8
22
1
ป.6
12
11
23
1
รวมประถม
67
61
128
6
ม.1
13
4
17
1
ม.2
8
7
15
1
ม.3
13
7
20
1
รวมมัธยมต้น
34
18
52
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
111
96
207
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...