ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดวังสวัสดี ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
3
10
1
อบ.3
3
5
8
1
รวม อบ.
10
8
18
2
ป.1
5
7
12
1
ป.2
5
3
8
1
ป.3
5
2
7
1
ป.4
4
3
7
1
ป.5
3
3
6
1
ป.6
1
2
3
1
รวมประถม
23
20
43
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
33
28
61
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...