ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
8
9
1
อบ.2
14
6
20
1
อบ.3
13
9
22
1
รวม อบ.
28
23
51
3
ป.1
6
11
17
1
ป.2
5
5
10
1
ป.3
6
6
12
1
ป.4
10
4
14
1
ป.5
10
7
17
1
ป.6
6
7
13
1
รวมประถม
43
40
83
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
71
63
134
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...