ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
3
4
1
อบ.2
7
1
8
1
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
8
4
12
2
ป.1
2
4
6
1
ป.2
4
1
5
1
ป.3
4
3
7
1
ป.4
4
4
8
1
ป.5
4
1
5
1
ป.6
4
4
8
1
รวมประถม
22
17
39
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
30
21
51
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...