ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
23
19
42
2
อบ.3
23
18
41
2
รวม อบ.
46
37
83
4
ป.1
18
13
31
1
ป.2
28
24
52
2
ป.3
17
17
34
1
ป.4
12
20
32
1
ป.5
22
15
37
2
ป.6
17
15
32
1
รวมประถม
114
104
218
8
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
160
141
301
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...