ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
14
27
1
อบ.3
14
15
29
1
รวม อบ.
27
29
56
2
ป.1
14
10
24
1
ป.2
11
12
23
1
ป.3
16
14
30
1
ป.4
16
12
28
1
ป.5
24
18
42
1
ป.6
19
11
30
1
รวมประถม
100
77
177
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
127
106
233
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...