ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหนองเต่า ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
11
26
1
อบ.3
10
9
19
1
รวม อบ.
25
20
45
2
ป.1
13
14
27
1
ป.2
12
10
22
1
ป.3
9
16
25
1
ป.4
14
21
35
1
ป.5
15
18
33
1
ป.6
12
18
30
1
รวมประถม
75
97
172
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
100
117
217
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...