ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหนองแพงพวย ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
6
9
1
อบ.2
4
3
7
1
อบ.3
10
7
17
1
รวม อบ.
17
16
33
3
ป.1
7
3
10
1
ป.2
3
1
4
1
ป.3
4
4
8
1
ป.4
7
8
15
1
ป.5
8
4
12
1
ป.6
3
1
4
1
รวมประถม
32
21
53
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
49
37
86
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...